• +(995) 558 44 55 66
 • მარკეტინგი

  მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება

  მომსახურება აღწერა დრო ფასი
  მარკეტინგული გეგმის მომზადება

  მარკეტინგული გეგმის მომზადება, რომელიც მოიცავს:

  • მარკეტინგული გარემოს შესწავლა და სიტუაციური ანალიზის მომზადებას;
  • მიზნების და მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრას;
  • სტრატეგიისა და ტაქტიკის ჩამოყალიბებას;
  • შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრას;
  • მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებას.
  14 დღე 3550 ლარიდან
  საპრომოციო გეგმის შედგენა და განხორციელება
  • ახალი პროდუქტის ბაზარზე დამკვიდრების გეგმის შემუშავება და განხორციელება და საპრომოციო აქტივობების ჩართვით;
  7 დღე 2150 ლარიდან
  ინტეგრირებული მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვა და მართვა
  • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი თანმიმდევრული და რეგულარული ინტეგრირებული მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვა – ინოვაციური იდეების მოფიქრება, ეფექტიანი კომუნიკაციის არხების და მეთოდების შემუშავება, დაგეგმვა და განხორციელება.
  14 დღე 3850 ლარიდან