• +(995) 558 44 55 66
 • ღონისძიებების დაგეგმვა და მართვა

  ღონისძიებების დაგეგმვის და მართვის სრული მომსახურება

  მომსახურება აღწერა დრო ფასი
  ღონისძიებების დაგეგმვა და მართვა
  • ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება;
  • ღონისძიების სცენარის შედგენა;
  • ღონისძიების ადგილის და მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრა;
  • ღონისძიების პრეზენტაციის და სხვა საჭირო მასალების მომზადება;
  • ღონისძიების მედია მხარდაჭერა;
  • ღონისძიების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
  • დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება.
  5 დღე 1950 ლარიდან
  მედია ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
  • პრეს–კონფერენციის, ბრიფინგის, პრეზენტაციის და მედია სემინარის დაგეგმვა და განხორციელება;
  • ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება;
  • ღონისძიების სცენარის შედგენა;
  • ღონისძიების ადგილის და მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრა;
  • ღონისძიების პრეზენტაციის, საჭირო მასალების მომზადება;
  • ღონისძიების მედია მხარდაჭერა;
  • ღონისძიების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.
  6 დღე 2150 ლარიდან
  მედია ტურის ორგანიზება
  • მედიასემინარის კონცეფციის შემუშავება და დაგეგმვა;
  • მიზნობრივი მედია საშუალებების შერჩევა და რეგისტრაცია;
  • მედიატურის ორგანიზება.
  5 დღე 2250 ლარიდან
  საპრომოციო ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
  • საპრომოციო ერთი ან რამდენიმე ღონისძიების დაგეგმა და განხორციელება;
  • ადგილის და მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრა და აქტივობების ყველა საჭირო რესურსით უზრუნველყოფა.
  4 დღე 1550 ლარიდან