• +(995) 558 44 55 66
 • ტენტორიუმის 3 წლის მუშაობის შეჯამება
  გამოწვევა

  მომხმარებლისთვის ტენტორიუმის ახალი პროდუქტების გაცნობა და 3 წლის მუშაობის შედეგების წარდგენა.

  იდეა

  “პერიტუს გრუპმა” უზრუნველყო პრეზენტაციის ორგანიზება, პროდუქტების დეგუსტაციის და რეკომენდატორების წარდგენა.

  შედეგები

  ღონისძიებას დაესწრო სამიზნე ჯგუფების 80-მდე წევრი;

  ღონისძიების შედეგად  გაიზარდა მონაწილეების დაინტერესება ბრენდის მიმართ.

  დაინტერესბული პირების საინფორმაციო ბაზის შეიქმნა და კომპანიამ მათთან რეგულარული კომუნიკაცია დაიწყო.