• +(995) 558 44 55 66
  • ლელი ბიბილაშვილი

    PR & ბრენდ კონსულტანტი

    ლელი ბიბილაშვილი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ლელი ფლობს სოციალური ფსიქოლოგის ბაკალავრის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრის და სოცალურ-მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომს. ლელის მუშაობის რვა წლიანი გამოცდილება აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში.  მას გავლილი აქვს სხვადასხვა ადგილობრივი და საეთაშორისო  ტრენინიგ-კურსები.