• +(995) 558 44 55 66
  • ანი დვალიშვილი

    PR და ბრენდ კონსულტანტი

    ანი დვალიშვილი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ანი ფლობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბაკალავრის და მაგისტრის დიპლომს, ანის სამაგისტრო ნაშრომი იმიჯმეიკინგის და ბრენდინგის ბაზარს იკვლევდა საქართველოში. ანის მუშაობის რვა წლიანი გამოცდილება აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის სფეროში. იგი არის მრავალი პროექტის და ღონისძიების ინიციატორი.

    ანის გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრეინინგ–კურსები საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების მიმართულებით, ასვე დაამთვარა პროფესიული საზაფხულო სკოლა ქალაქ ანკარაში.