• +(995) 558 44 55 66
  • მარინა დალიბა

    ინტეგრირებული კომუნიკაციების კონსულტანტი

    მარინა დალიბა კომუნიკაციის, შიდა ორგანიზაციული კულტურის განვითარების სპეციალისტია, მისი 15 წლიანი გამოდცილება მოიცავს ფასილიტატორის, გეშტალტ თერაპევტის და ქოუჩინგის სესიების დაგეგმვას და განხორციელებას. მარინა დალიბას მიღებული აქვს ევროპული განათლება, არის ევროსაბჭორს მრჩეველი და ბიზნეს ტრენერი.