• +(995) 558 44 55 66
  • ირაკლი ღადუაშილი

    PR და მარკეტინგის კონსულტანტი

    ირაკლი ღადუაშვილი – ფლობს კომპიუტერული ტექნოლოგიების ბაკალავრის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მაგისტრის დიპლომს, მისი სამაგისტრო ნაშრომი პიარ კამპანიის დროს სოციალური მედიის როლს იკვლევდა. ირაკლის 5 წლიანი გამოცდილება აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების სფეროში იგი მუშაობდა: თიბისი ბანკში, დიოში, რადიო თბილისში. ირაკლის გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრენინგ – კურსები საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების მიმართულებით.